header_image
חיפוש מתקדם
אפשרויות חיפוש נוספות
מצאנו 0 תוצאות. האם יש להציג אותן כרגע?
חיפוש מתקדם
אפשרויות חיפוש נוספות
מצאנו 0 תוצאות
תוצאות החיפוש שלך

נדל"ן מלונאי מניב – פוסט חמישי בסדרה

פורסם ע''י yair sharon ב 14/07/2020
| 0

מדדי יעילות תפעוליים בענף המלונאות (מדדים עיקריים)

 

שיעור התפוסה (Occupancy) – מספר החדרים התפוסים (שהתארחו בהם) לעומת מספר החדרים הכולל במלון.

OPI – שיעור התפוסה במלון לעומת שיעור התפוסה אצל קבוצת המלונות המתחרים.

מחיר ממוצע לחדר תפוס (ARR/ADR) –  ממוצע המחיר שאורחים שילמו על חדר תפוס.

ARI – המחיר הממוצע לחדר תפוס במלון, לעומת המחיר הממוצע לחדר תפוס אצל קבוצת המלונות המתחרים. 

הכנסה ממוצעת לחדר במלון (RevPAR) – ממוצע הכנסות המלון מחדרים, לעומת סה"כ החדרים הקיימים במלון.

תשלום ממוצע של אורח במלון – ממוצע הכנסות המלון מכלל פעילותו, לעומת סה"כ האורחים במלון.

שיעור הרווח של מחלקת החדרים – הרווח הנובע מפעילות מחלקת החדרים, לעומת סך ההכנסות ממחלקת חדרים (ברוב המוחלט של המלונות, החדרים היא המחלקה הרווחית ביותר בבית המלון).

שיעור הרווח של מחלקת מזון ומשקאות (מזו"מ – F&B) – הרווח הנובע מפעילות מחלקת מזו"מ (מסעדות, לובי, אירועים), לעומת סך הכנסות המחלקה (אחרי מח' חדרים זו בד"כ המחלקה השנייה בטיבה אשר מניבה מחזורי כסף במלון). 

שיעור הרווח של המחלקות התפעוליות האחרות במלון – הרווח הנובע מפעילות מחלקות אחרות במלון אשר מניבות הכנסה (דוגמת ספא, בריכה, כביסה), לעומת סך ההכנסות במחלקות אלה.

שיעור שכר העבודה – סך עלות השכר שמשולם לעובדי המלון, לעומת סה"כ הוצאות המלון (בד"כ שכ"ע היא ההוצאה הכבדה/המשמעותית ביותר בבית מלון).

EBITDA – הרווח מפעילות המלון (Eearnings) לפני הוצאות מימון (Interest), מיסים (Taxes) פחת (Depreciation) והפחתות (Amortization).