header_image
חיפוש מתקדם
אפשרויות חיפוש נוספות
מצאנו 0 תוצאות. האם יש להציג אותן כרגע?
חיפוש מתקדם
אפשרויות חיפוש נוספות
מצאנו 0 תוצאות
תוצאות החיפוש שלך

נדל"ן מלונאי מניב – פוסט שני בסדרה

פורסם ע''י yair sharon ב 02/07/2020
| 0

שיטות הניהול של בית מלון:

 

ניהול עצמי – הבעלים של המלון, מפעיל בעצמו את המלון ומנהל  את כל הפעולות הנדרשות הכוללות שיווק, פרסום, תחזוקה, הפעלת המחלקות התפעוליות דוגמת חדרים, מזון ומשקאות ו-ספא, וכמובן – מעסיק עובדים, משלם לספקים, מעסיק יועצים חיצוניים (עו"ד, רו"ח וכיו"ב), ועוד.

חברת ניהול – הבעלים של המלון מתקשר עם חברת ניהול אשר היא תפעיל את המלון.

ישנם 2 סוגי התקשרות עם חברת ניהול:

הסכם ניהול – חברת ניהול (חיצונית – נפרדת מחברת הבעלים) מנהלת את המלון ומקבלת בתמורה מהבעלים דמי ניהול מוסכמים (להלן: "דמי ניהול").

הבעלים מקבל את מלוא ההכנסות של המלון ונושא בכל ההוצאות של המלון, לרבות דמי הניהול.

בין עובדי המלון לבעלים מתקיימים יחסי עובד-מעביד.

הסכם שכירות – הבעלים מקבל מהחברה המנהלת דמי שכירות, בתוספת/ללא רכיב משתנה.

חברת הניהול  מקבלת את מלוא ההכנסות של המלון ונושאת בכל ההוצאות של המלון, לרבות דמי השכירות .

ביו עובדי המלון לחברת הניהול מתקיימים יחסי עובד-מעביד.