header_image
תוצאות החיפוש שלך

מדיניות הפרטיות

איסוף מידע

אנחנו אוספים ממך מידע באמצעות רישום משתמשים לאתר או באמצעות מילוי ושליחת טופס יצירת קשר או באמצעות תוכניות פרסום ומעקב שיקושרו לאתר – המידע שנאסף כולל את שמך, כתובת האימייל ומספר הטלפון. בנוסף, אנחנו מקבלים ושומרים באופן אוטומטי מידע מהמחשב ומהדפדפן שלך, כולל כתובת ה- IP שלך, מאפייני התוכנה והחומרה, ופרטי העמוד שבו ביקשת לצפות.

שימוש במידע

כל מידע שאנחנו אוספים ממך עשוי לשמש על מנת להגיב לצרכים שלך ו/או לספק תוכן שיווקי מותאם אישית, ו/או לשפר את שירות הלקוחות ואת צרכי התמיכה שלך, ו/או ליצור אתך קשר באמצעות אימייל או באמצעות WhatsApp או מסרון.

העברת מידע לצד שלישי

אנחנו הבעלים הבלעדיים של המידע שנאסף באתר. המידע על פיו ניתן לזהותך לא יימכר, יוחלף, יועבר, או יינתן לאף גורם/ים חיצוני/ם ו/או צד/דים שלישי/ם, למעט חברת צד שלישי מוסמכת אשר מסייעת לנו בתפעול אתר האינטרנט שלנו כל עוד החברה הנ”ל מתחייבת לשמור על סודיות המידע הזה.

Cookies

באתר נעשה שימוש ב"עוגיות  "(Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לייתר את הצורך בהזנת שם המשתמש והסיסמה שלך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.  Cookiesהן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- Cookies  יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים באתר הדורשים הרשמה. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

אבטחת מידע

אנו מיישמים באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, איננו יכולים להתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

פרטי הקשר

בכל שאלה או הבהרה ניתן ליצור איתנו קשר באמצעות [email protected]

דילוג לתוכן