header_image
חיפוש מתקדם
אפשרויות חיפוש נוספות
מצאנו 0 תוצאות. האם יש להציג אותן כרגע?
חיפוש מתקדם
אפשרויות חיפוש נוספות
מצאנו 0 תוצאות
תוצאות החיפוש שלך

למה בארה"ב מתווכי נדל"ן מצליחים יותר?

פורסם ע''י admin ב 03/08/2018
| 0

למה בארה"ב מתווכי נדל"ן מצליחים יותר?

ארה"ב מהווה בהחלט מודל לחיקוי בתחום תיווך הנדל"ן, מכיוון ששיטת העבודה הנוהגת שם (השונה מהותית מזו הקיימת בישראל), מביאה לשיעורי הצלחה גבוהים במיוחד, ולשיעור משתמשים של 90% (!) בשירותי תיווך.

  • בארה"ב, אין מצב שאותו מתווך ייצג באותה עסקה גם את המוכר בבלעדיות וגם את הקונה (=שיטת הייצוג הפרטני). לעומת זאת, בישראל זה אפשרי ואף מומלץ (ואז המתווך הופך למעשה להיות "סוכן כפול")!.
  • בארה"ב,  בעלי רשתות התיווך הפנימו שכתוצאה מהרצונות המנוגדים של מוכר וקונה, על המתווך לאתר את הלקוח הנגדי באמצעות הקולגות שלו (=שת"פ), וזאת במיידי. ואז: היה והמתווך מייצג את המוכר בבלעדיות – יגיע למספר קונים מקסימלי ויוכל למקסם את המחיר, והיה והמתווך מייצג את הקונה – יגיע למספר נכסים מקסימלי, ויוכל למזער את המחיר. בישראל לעומת זאת, השת"פ (ככל שקיים) הוא למראית עין בלבד!.
  • רף הכניסה בארה"ב למקצוע תיווך הנדל"ן גבוה משמעותית מזה הקיים בארץ:

BROKER – בעלים של משרד תיווך: בארה"ב הדרישה היא שיהיה לו ותק של עבודה כסוכן נדל"ן, הוא עובר קורס הסמכה מיוחד ובסיומו יקבל תעודה המכשירה אותו לשמש BROKER, והוא חייב להיות בנוסף בעל רישיון תיווך.

בישראל לעומת זאת, על בעלים של משרד תיווך נדל"ן לא חלות שום דרישות רגולטוריות, ולמעשה כל אחד שחפץ בכך יכול בארץ לשמש בעלים ומנהל של משרד תיווך, ואפילו להעסיק סוכני נדל"ן.

AGENT – סוכן הנדל"ן האמריקאי חייב לעבור הסמכה + בחינה, וכן חייב ברישיון תיווך. בישראל נדרש לסוכן נדל"ן רישיון תיווך בלבד, בכדי לעסוק במקצוע.

  • גודל המשרד, שיעור ההצלחה ושיטת התגמול :

משרד תיווך רשתי אמריקאי מונה כ-80 סוכנים בממוצע – עובדה זו, יחד עם שיעורי ההצלחה הגבוהים והשיעור הגבוה (90%) בשימוש בשירותי תיווך, מאפשרת לזכיין האמריקאי (ה-Broker) לשלם לסוכניו דמי הצלחה בשיעור של 70%-80% מסך עמלת התיווך.

במשרד רשתי בישראל לעומת זאת, מכיוון שהוא מונה בממוצע כ-10 סוכנים, ושיערי ההצלחה נמוכים יחסית, עמלת ההצלחה (התגמול) הממוצעת לסוכנים עומדת על כ- 50% בלבד.

  • שיעור ההצלחה הגבוה הקיים בארה"ב של סגירת עסקאות בשל מעורבותם של מתווכי הנדל"ן, וכן התגמול הגבוה יחסית לו זוכה הסוכן האמריקאי, גורמים לכך שהוותק הממוצע של סוכן נדל"ן במשרד רשתי אמריקאי עומד על כ-5 עד 10 שנים.

בישראל לעומת זאת, בשל שיעורי ההצלחה הנמוכים יחסית ושיטת התגמול הנהוגה בישראל, הוותק הממוצע של סוכן נדל"ן במשרד רשתי בישראל עומד על שנה עד שנה וחצי בלבד. כלומר, קצב העזיבה בארץ של סוכנים גבוה מאוד, עובדה המקשה מאוד על הזכיין הישראלי ופוגעת כמובן בתוצאות העסקיות-כלכליות של המשרד.