header_image
חיפוש מתקדם
אפשרויות חיפוש נוספות
מצאנו 0 תוצאות. האם יש להציג אותן כרגע?
חיפוש מתקדם
אפשרויות חיפוש נוספות
מצאנו 0 תוצאות
תוצאות החיפוש שלך

האם תיווך נדל"ן בישראל הוא מקצוע או עיסוק?

פורסם ע''י yair sharon ב 25/07/2021
| 0

הגדרת "מקצוע" ו"עיסוק" בוויקיפדיה: "מקצוע הוא תחום פעילות שאדם מתמחה בו ועוסק בו לפרנסתו, כאשר מקצוע דורש הכשרה מקצועית נרחבת…. עיסוק הוא פעילות של אדם לפרנסתו, גם כזו שאינה דורשת הכשרה מקצועית".

ומה פירוש "הכשרה מקצועית" שמבדילה בין מקצוע לעיסוק?
הכשרה מקצועית כוללת לימודים המובילים לרכישת מקצוע, הנעשית במגוון רחב של בתי ספר (דוגמת אוניברסיטאות, מכללות, בתי ספר להנדסאים, מוסדות להכשרה מקצועית), וכן בדרך של חניכות – הצטרפות לבעל מקצוע מנוסה ולימוד המקצוע ממנו תוך כדי עבודה.

לעיסוק במקצועות מסוימים נדרש, בנוסף להכשרה מקצועית נאותה, גם רישיון לעסוק בהם, ולעיתים נדרשת גם תקופת התמחות כתנאי לקבלת הרישיון.

לפיכך: לאור העובדה שנכון להיום בישראל מתווך נדל"ן לא נדרש להכשרה מקצועית כהגדרתה לעיל, וכן לא נדרש לחניכה או לתקופת התמחות כתנאי לקבלת רישיון תיווך, תיווך הנדל"ן בישראל נחשב (נכון להיום) עיסוק, ולא מקצוע.