header_image
חיפוש מתקדם
אפשרויות חיפוש נוספות
מצאנו 0 תוצאות. האם יש להציג אותן כרגע?
חיפוש מתקדם
אפשרויות חיפוש נוספות
מצאנו 0 תוצאות
תוצאות החיפוש שלך

כיצד ניתן לברר מהו מחיר השוק של נכס מקרקעין?

פורסם ע''י yair sharon ב 25/07/2021
| 0

להבדיל משיטות הערכת שווי השוק של נכס מקרקעין המתבצעות באמצעות שמאי מקרקעין (על פי גישות ההשוואה / היוון ההכנסות / גישת העלויות – גישת השווי הפיסי) שכבודן במקומו מונח, כל בר דעת יכול לבדוק בעצמו מהו מחיר השוק של נכס מסויים.

זאת ניתן באמצעות הסתמכות על אתר "רשות המיסים – מידע נדל"ן" בו נרשמים נתוני המכירה של כל נכס נדל"ני בישראל.

לדוגמא: היה ובידך דירת מגורים למכירה של 120 מ"ר , בקומה 2 בבניין בן 10 שנים ברחוב הצופה בעיר מודיעין, כנס לאתר, בחר בעיר מודיעין, ברחוב הצופה, בדירת מגורים, הגבל לשנתיים, וראה את מצאי דירות המגורים שנמכרו ברחוב בשנתיים האחרונות.

ניתן להגדיל את המצאי על ידי הוספת רחובות נוספים בסמוך.

לאחר מכן סדר את הנכסים הרלוונטיים (רצוי באותה הקומה ובאותו גיל בניין) בטבלת אקסל פשוטה, וכך תוכל להגיע לממוצע מחיר מכירה בפועל למ"ר בנוי – הכפל את הנתון ב-120 מ"ר של הדירה אותה אתה בודק, וכך תגיע  לשווי השוק בקירוב של הדירה למכירה.

ככל שתגדיל את המצאי וככל שהמצאי יהיה תואם לנתוני הדירה אותה אתה בודק, כך ניתן יהיה להגיע לתחשיב מדוייק יותר.

הערה: בשום פנים אין לראות בכך שיטה מדוייקת יותר מהערכת שווי שוק המתבצעת על ידי שמאי מקרקעין מוסמך.