header_image
חיפוש מתקדם
אפשרויות חיפוש נוספות
מצאנו 0 תוצאות. האם יש להציג אותן כרגע?
חיפוש מתקדם
אפשרויות חיפוש נוספות
מצאנו 0 תוצאות
תוצאות החיפוש שלך

קטגורית מאמרים: זכיינות – מודל עסקי

למה המודל העסקי של רשתות התיווך בישראל מקשה על הזכיין?

למה המודל העסקי של רשתות התיווך בישראל מקשה על הזכיין הישראלי? תקופת הזיכיון הינה 5 שנים (התקופה ה-1), כאשר לזכיין ניתנת האופציה להאריך ל-5 שנים נוספות (התקופה ה-2)  – היה והזכיין רוצה לעזוב בתוך התקופה (ה-1 או ה-2), הוא ייקנס על ידי הרשת. לזכיין אין say לעניין גודל אזור הזיכיון ולעניין קיום בלעדיות/היעדר בלעדיות. הזכיין משלם לרשת דמי זיכיון מראש לכל תקופת זיכיון (תקופות הזיכיון …